Σύγχρονος Χορός

Σύγχρονος Χορός

Έκφραση συναισθημάτων μέσα από τον χορό. Ελεύθερη κίνηση, χωρίς κανόνες και περιορισμούς. Η απόλυτα ελεύθερη έκφραση κάθε χορευτή.